S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
 


TOVAR V AKCII

cena 11,99 eur
skladom-dodanie do 1 prac.dňa
cena 9,99 eur
skladom-dodanie do 1 prac.dňa
cena 9,99 eur
skladom-dodanie do 1 prac.dňa

» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV najsedacievaky.sk

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov,Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo,avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje,ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru) a všetci pracovníci www.najsedacievaky.sk, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.najsedacievaky.sk

www.najsedacievaky.sk
GOTANA, s.r.o.
086 11  Hrabovec 35

IČO: 46279491

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 24846/R

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.najsedacievaky.sk.

2. Sprostredkovatelia

Kuriérska spoločnosť:

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
IČO: 36624942

Účel spracúvania osobných údajov:
- doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

Účtovnícka spoločnosť:

RECKON s. r. o.
Nedanovce 2
958 43 Nedanovce
IČO: 35962259

Účel spracúvania osobných údajov:
- vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. B).

Prevádzkovateľ internetového obchodu a hostingu:

Bohemiasoft s.r.o.
Rudolfovská tř. 247/85
37001 České Budějovice
IČO: 28090403

Účel spracúvania osobných údajov:
- evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.najsedacievaky.sk,
- evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,
- potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

So všetkými horeuvedenými sprostredkovateľmi bola uzatvorená zmluva o ochrane osobných údajov podľa zákona 122/2013, ich používaním len na stanovené účely, ochranou a likvidáciou.

Osobné údaje objednávok sú uložené u prevádzkovateľa webhostingu a internetového obchodu Bohemiasoft s.r.o.

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje
  • Meno a priezvisko / Obchodný názov*
  • Adresa trvalého bydliska / sídla*
  • IČO*, DIČ*
 • Údaje pre doručenie
  • Meno a priezvisko príjemcu
  • Adresa doručenia
  • Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
 • Kontaktné údaje
  • Meno kontaktnej osoby*
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
  • Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
 • Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
  • Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
 • Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

5. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Kuriérska spoločnosť:

 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942.
 • Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
 • Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

6. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 
   sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.najsedacievaky.sk v časti "Prihlásenie".

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú násladne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@najsedacievaky.sk písomne alebo osobne na adrese 086 11  Hrabovec 35 (iba pokiaľ bol tovar zakupený cez www.najsedacievaky.sk)

8. Cookies a partnerské odkazy

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom telekomunikačnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. www.najsedacievaky.sk používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť vaše návštevy vybraných internetových stránok. Nepoužívame ich na uloženie vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Cookies môžete jednoducho vymazať z vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať a vymazať cookies, si pozrite v časti vášho prehliadača internetu "Pomocník". Môžete zvoliť možnosť deaktivovať cookies alebo obdržať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Prosím, pamätajte, že ak si zvolíte možnosť deaktivovať cookies, nebudete môcť plne využiť všetky funkcie stránky.

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán používame na zber štatistík v súhrnnej forme analytických nástrojov, ako je Google Analytics. Použité cookies sú v oboch prípadoch dočasné (session cookies) a trvalé. Trvalé cookies sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dobu, ktorá nepresahuje 24 mesiacov.

Partnerské odkazy

Stránky www.najsedacievaky.sk môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly. Nemôžeme niesť zodpovednosť za ochranu súkromia alebo obsahu týchto webových stránok. Tieto odkazy poskytujeme iba na uľahčenie vyhľadávania informácií o konkrétných produktoch, ktorí navštevujú naše stránky.

8. Newsletter

Návštevníci www.najsedacievaky.sk sa môžu prihlásiť k odberu newsletter-a, a to zadaním svojej e-mailovej adresy do kolonky „Newsletter“ alebo počas objednávky, kde je potrebný Váš súhlas zaškrtnutím políčka odberu newsletter-a. Odhlásiť sa môže odberateľ kedykoľvek zaslaním požiadavky e-mailom na info@najsedacievaky.sk alebo kliknutím na odkaz priamo v newsletter-i.

9. Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto webu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, grafického designu stránok, fotografií, textov, produktov, grafiky a súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozšírovaný (ďalej len "šíriť"), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

MWZmOTI1